Lokalhistorisk hæfte
3/3/2007

Personlige fortællinger

Der var engang en skole i Langballe… sådan kunne historien være startet. Men det gør den ikke i lokalhistoriker Hans Møllers seneste hæfte i serien "Mårslet… her hvor vi bor".
I stedet lader han historien starte i Langballe i et hus på hjørnet af Langballevej og vejen ned til grusgraven. Her blev Marie Hansen født i 1934 som datter af Karla Petrea og Jens Peter Lindegaard, der otte år senere blev smed ved Vilhelmsborg gods.
Første del af hæftet består af Marie Hansens fortælling om sit eget liv til Hans Møller. Hendes historie tager allerede fart i 1935 da hendes far får job som traktorfører på Vilhelmsborg. Hverdagslivet i 30’erne og 40’erne tager tydeligt farve af hendes ord, f.eks. om de søndage da faderen tog børnene med til Giber Å med et ålejern for at stange ål.
Hendes fortælling giver et fint, detaljeret indblik i datidens liv på en gård. Arbejdslivet i 30’erne, faderens arbejde med illegale blade under besættelsestiden og skoletiden i Langballe hvor børnene blandt andet skulle sørge for at blækhusene var fyldt op.
Siden fulgte hendes første job hos en slagter i Beder og i Gunnestrup kort efter hendes konfirmation. Og hendes tid i bl.a. TMG’s håndboldafdeling, som samarit og passer af telefoncentralen i Mårslet frem til brylluppet med Svend og bosætningen i Solbjerg i 1957.
Hæftets anden del består af en udskrift af en portrætsamtale til radioen som Svend-Aage Fisker Sørensen lavede i 1951 med Marie Hansens bror Anders Lindgaard.
Hans historie er opsigtsvækkende fordi han som 12-årig mistede begge sine arme i et tærskeværk. Med kunstige arme og stålkroge som hænder formåede han alligevel at køre knallert, køre landbrugsmaskiner, stakke hø, fodre køerne o.s.v.
Anders Lindgaards egen fortælling er fascinerende og kommer ud i så mange hjørner af såvel hans ungdoms- som voksenliv at de afslører en robust, livsduelig mand med et kolossalt menneskeligt overskud.

Vilhelmsborgsmedens børn – datteren Marie og sønnen Anders. I serien "Mårslet… her hvor vi bor". Red. af Hans Møller. Udg. af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Sogn. 32 sider, 30 kr. Kan købes hos Egnsarkivet den anden onsdag i hver måned kl. 16-17.30.
(Af Steen Bille)

link email