Bedre kollektiv trafik?
6/3/2007

Det kan man gøre bedre!! Sådan er der sikkert mange, der tænker om den kollektive trafik i Mårslet. Ud over, at de fleste lærte at elske toget den uge, sneen væltede ned, så er det indtrykket, at en stor del af brugerne af den kollektive trafik befinder sig i en permanent irritations-tilstand over tog og bus, der kører præcis samtidig, alt for snørklet og alt for sjældent.
Hvorvidt og i så fald hvor stort et problem, det egentlig er, vil et møde d. 13. marts i HalHuset forsøge at sætte gang i at få belyst.
Mødet afholdes i regi af Fællesrådets trafikudvalg, og der er defineret tre grupper af borgere, som mødet i hvert fald burde være interessant for:
Dem, der gerne vil bevare nogle kvaliteter ved den nuværende køreplan.
Dem, der bruger den kollektive trafik, men som bruger urimelig lang tid på transport, fordi køreplanen passer dem dårligt.
Og dem, der lige nu bruger anden transport, fordi de ikke kan få den kollektive trafikkabale til at gå op.

Mødet skal munde ud i et idékatalog til ændringer. Det er altså ikke formålet at blive enige om et sæt spilleregler, som man vil gå til Midttrafik og Odderbanen med - mere at få et indtryk af, hvilken slags kollektiv trafik, der tjener flest muligt bedst.

Derfor: Mød op tirsdag d. 13. marts kl. 19 i HalHuset.