Baneklargøring, tennis
15/4/2007

Baneklargøring, ANDEN HALVLEG: Så klargør vi banerne (og evt. også en beach-volley bane!!!). Mød op alle mand og kvinder, så formanden ikke overanstrenger sig! Vi starter kl. 10. Din hjælp er uundværlig.