Fremtidsforsker gæster
8/3/2007

Brugsen - som officielt hedder "Mårslet og Omegns Brugsforening" - holder generalforsamling i april - torsdag d. 26. april. I år er der taget et nyt initiativ til at få medlemmerne af huse og ud og bruge deres tale- og stemmeret. Brugsen har inviteret fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen til at komme og tale om fremtidens forbrugere.
Det hedder i indkaldelsen:
"Fremtidens forbrugere er til både discount og dyre luksusvarer på samme tid. Kunsten er at finde vejen til de behov, vi efterhånden ikke en gang selv kan formulere."
Jesper Bo Jensen giver et portræt af forbrugerne og deres adfærd de unge, familierne og seniorerne. Vores behov for friværdi og forbrug af lyst får nok også et par ord med på vejen."

For at deltage i generalforsamlingen skal man være medlem af brugsen. Adgangskortet henter man i brugsen i kasse 1 mod behørig forevisning af medlemskortet.
Arrangementet slutter på traditionel vis med et let (og gratis) traktement.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest den 11. april 2007.
Årsrapport med endelig dagsorden bilagt evt. forslag kan afhentes fra lørdag den 14. april 2007.

Generalforsamlingen finder sted i skolens kantine, og der indledes kl. 19.30.