Nyt projekt på idé-plan:
14/3/2007

Kommunens afdeling for Trafik og Veje overvejer, om stien fra Tranbjerg over Mårslet, Vilhelmsborg og Fulden skal føres igennem Mårslet via en ekstra tunnel. I givet fald skulle den gå under banen i nærheden af togets stoppested ved Mølleparken.
Projektet, som kun findes i en idébank, ville i givet fald bringe lindring til den hovedpine, der knytter sig til at få omtalte sti de få hundrede meter bag om rækkehusene på Mølleparken.
I vest er cykelstien klar til at blive ført ind igennem byen på sydsiden af banen.
I øst bliver der bygget en ny sti, ligeledes på sydsiden af banen, fra Hørretvej over til den nuværende tunnel.
Men at binde de to ender sammen forbi Mølleparken har ikke kunnet lade sig gøre uden at ekspropriere et grønt areal.
Det vil kommunen nødig. Derfor er den ekstra tunnel kommet på skitseblokken igen. Så vil stien nemlig kunne gå på nordsiden af banen de få hundrede meter, der er problemet.

Projektet er kun en foreløbig skitsering af en blandt flere muligheder, og der er ikke regnet på økonomien.

En lettere adgangsvej til stien til Tranbjerg vil, mener man i bl.a. Fællesrådets trafikudvalg, være med til at flytte cyklister fra den trafikfarlige Jelshøjvej til den nye sti til Tranbjerg.