Gentager trafik-møde -
17/3/2007

Ved mødet om offentlig trafik tidligere på denne uge var der ikke nok deltagere til, at man kan danne sig en konklusion om tilfredshed med antallet af afgange og ruter. Derfor vil et nyt forsøg blive gjort senere på foråret.
De fremmødte var enten utilfredse brugere af den offentlige trafik - eller medlemmer af Fællesrådet trafikudvalg, der havde arrangeret mødet.

Utilfredsheden med den offentlige trafik blev gentaget på mødet. Den går bl.a. på antallet af afgange fra Mårslet. Der henvises f.x. til Tranbjerg, der har den samme togdækning som Mårslet, men som har flere bybusser, og som desuden dækkes af regionale ruter - hvilket tilsammen giver et stort antal afgange i timen, hvor Mårslet i al væsentlighed kun har to afgange i timen i dagtimerne, fordi bus og tog kører samtidig - og én afgang i aftentimerne, fordi bus og tog også da kører samtidig.

Op til et nyt møde i foråret vil problematikkerne og mulighederne - fx ekstra myldretidsbusser og genindførelse af ekstra vinterbusser - blive uddybet.