Mere demokrati, tak
21/3/2007

På Mårslet Fællesråds årlige repræsentantskabsmøde opfordrede Mogens Jacobsen Fællesrådets FU til at tage mere kontakt til de medlemsforeninger, som berøres af f.eks. nye stiføringer.
"Vi vil gerne høres tidligt i et forløb. Det gælder i hvert fald hos os i Mølleparken, hvor der stadig er stor modstand mod at få en cykelsti ført forbi husene".
Også Flemming Solgaard, Bedervej, tog temaet demokrati op på mødet og spurgte:
"Er det ikke på tide at gå mere demokratisk til værks i FU's store beslutninger?"
Andre som Lene Ginnerup, Bedervej, tog til genmæle og fandt, at den demokratiske proces fungerer godt.
"De aktive kan være med til at præge beslutningerne og vi informeres godt, hvis vi selv søger oplysningerne".
Fællesrådets formand Ivan Dybvad svarede på kritikken:
"FU har prøvet at gå mere demokratisk til værks med åbne cafémøder om f.eks. trafikplanen. Det fik vi ikke megen respons på og kun få mødte op".
"Alle er også velkomne til at tage emner op på det åbne formøde, som vi holder en halv time før de ordinære FU-møder. Et tilbud vi fortsætter med i 2007. Hvad kan vi gøre mere?".
Ivan Dybvad sluttede af med at give fællesrådets 53 medlemsforeninger et tilbud:
"FU indbyder hver af foreningerne til at komme til et halvårligt møde med FU, hvor foreningerne bestemmer hvad vi skal drøfte. Mener en forening ikke, at det er vigtigt at møde op, melder den bare afbud".
(Steen Bille)

email