Løst og fast fra FU
21/3/2007

På Mårslet Fællesråds årlige repræsentantskabsmøde fortalte formand Ivan Dybvad i sin beretning, at den seneste boligprognose før det klart, at antallet af boligenheder i de kommende syv år vil blive øget med 860 enheder.
Alene i 2007 ventes en vækst på 225 boliger.
Ud over en udbygning af skolen til at kunne rumme 940 elever i 2011, presser FU på for at få udbygget pasningsmulighederne. Der er afsat arealer til tre nye institutioner, men der er endnu ikke formuleret konkrete planer for dem i forvaltningen.
MILJØ
14. april holdes traditionen ved lige med en "Hold Mårslet Ren dag", hvor frivillige samler skidt sammen på byens gader og grønne arealer. Det ser ud til at Friluftsrådet er på vej til at gøre aktiviteten landsdækkende som en god, grøn idé.
FLAGALLÈEN
Det er lykkedes at finde to familier med ældre børn på Langballevej,som gerne vil påtage sig opgaven med at sætte flagalléen op og tage den ned igen ved offentlige og private begivenheder. Kontaktinfo offentliggøres snart.
VALG TIL FU
Birthe Halvorsen fra Langballevej afløser Bjarke Jonassen som 2. suppleant i FU.
ØKONOMI
Mårslet Fællesråd kom ud af 2006 med et overskud på 3.800 kr. blandt andet efter at have fjernet udgifter til telefon- og avistilskud til de frivillige i FU.
For 2007 ventes et underskud på 3.000 kr..
Aktuelt har Fællesrådet 53 medlemsforeninger og fire enkeltmedlemmer.
Mårslet Bladet kom ud af 2006 med et overskud på 15.200 kr. trods øgede udgifter til trykning. Til gengæld var annonceindtægterne øget.
HANDLINGSPLAN
Næstformand i Fællesrådet, Tina Vestergard, udpegede de fire prioriterede temaer for FU's arbejde i 2007:
Udbygningen af byen, trafikplanen, børn og unge samt miljøinitiativer.
(Steen Bille)

email