Den glemte vej genåbnes
21/3/2007

Trafikproblemerne i Mårslet fyldte en del i den beretning som Mårslet Fællesråds formand Ivan Dybvad gav på det årlige repræsentantskabsmøde.
Han talte om stiføringer til nabobyerne, kampagner for at få flere børn til at gå eller cykle sikkert i skole og især om det pres, der er begyndt at komme på det han kaldte "Mårslets landsbygader", som ikke er bygget til dagens trafikmængde.
Der tales om mange løsninger i byen og i fællesrådet, men Ivan Dybvad tog hul på et af tabuerne, nemlig den såkaldte "glemte vej", der i den aktuelle udgave vil føre en ny vej parallelt med Nymarksvej til den grønne kile ved Langballevænget til Mårslet Byvej.
"I den dynamiske proces (hvor vi søger en løsning) kan "den glemte vej" godt komme i spil som en af flere muligheder. Udtalelsen er dog for egen regning. Den er ikke drøftet i FU som igennem årene har haft den holdning, at vi ikke ønsker den vej. En holdning som har afspejlet befolkningens opfattelse".
"Men holdninger og behov ændrer sig over tid og en dialog om dette følsomme område er absolut ikke tabu for FU", slog han fast og fortsatte:
"Processen er ikke et spørgsmål, om man ønsker "den glemte vej" eller forbander den langt væk. Vi skal prøve at se lidt mere overordnet på det og et dybere analysearbejde bør klarlægge den rigtige løsning på midtbyens trafikproblemer. Selv om det vil tage flere år".
På mødet blev Ivan Dybvads åbning kommenteret af et par af de fremmødte:
Jens Thomsen sagde, at han ikke længere hører nogen bastant modstand i byen mod at åbne "den glemte vej".
Flemming Solgaard roste FU's stærke vilje til at ville aflaste midtbytrafikken, også selv om det kan ende med en vej tværs gennem byen.
(Steen Bille)

email