Den gamle kiosk i byrådet
26/3/2007

Den gennem flere år meget omdiskuterede ombygning af den tidligere kiosk på Tandervej ser nu ud til at blive vedtaget i byrådet.
Sagen er på politikernes dagsorden på onsdag (28. marts), og her indstiller den tekniske rådmand Peter Thyssen, at byrådet godkender ejernes plan for ombygning og udvidelse.
Ejerne, som er advokat Kirsten Tholstrup og fysioterapeut Peter Kjær, vil udvide huset til halvanden etage. I nederste etage skal der være tre butikker, i øverste tre lejligheder.
Byggeprojektet har mødt markant modstand hos beboerne i otte nabo-ejendomme, som har skrevet en fælles indsigelse.
Her argumenterer de blandt andet med, at den udvidede bygning vil virke stor og dominerende i forhold til den øvrige arkitektur i bymidten, og at trafikken til lejligheder og butikker kan give farlige situationer for de mange skolebørn, der bruger stien mellem bygningen og Giber Å.
Med udvidelsen vil huset komme op på 423 kvadratmeter etage-areal, hvilket kræver dispensation fra den generelle regel om en bebyggelsesprocent på 40 for byggeri i den ældste del af Mårslet. Skulle den normale 40 procents regel for området følges, måtte der kun være 297 kvadratmeter bebyggelse. Rådmanden og magistraten støtter dispensationen, som indebærer en bebyggelsesprocent på 57.
Ejerne svarer på kritikken, at også naboejendommene generelt har en bebyggelsesprocent over 40. Og om sikkerheden for skolebørnene siger rådmand Thyssen, at den kan og skal klares med et værn mellem arealet ved bygningen og stien langs åen.
Klik på linket for at se sagen på byrådsdagordenen, med rådmandens indstilling og naboernes indsigelse.
(Per Henrik Hansen)

link