Fællesrådsmøde
12/4/2007

Fællesrådets åbne formøde (se annoncering andetsteds) havde i dagens anledning et fint fremmøde. Debatten havde i hvert fald tre spor, nemlig
- Fællesrådets demokratiske mandat
- Fællesrådets kompetenceområder i almindelighed
- Fællesrådets holdning til byggeplanerne for Tandervej 6A, også kendt som "kiosken" i særdeleshed.

Mens de første to emner nok med tiden vil fortsætte og modnes, var der i byggesagen en konkret deadline at spille op mod. Sagen blev på formødet belyst fra mange sider, og Fællesrådets forretningsudvalg besluttede på det efterfølgende ordinære møde at tage kontakt med Århus kommunes tekniske udvalg, for at diskutere de trafikale konsekvenser af byggeriet.

email