Lokalcentrets beboere
12/4/2007

Brugerrådet ved Lokalcenter Kildevang har rettet henvendelse til Vejteknisk Kontor for at få bedre færdselssikkerhed for beboerne på lokalcenteret.

Lokalcenter Kildevang ligger meget centralt ved Langballevej, og de mobile af de ældre har forholdsvis let ved at komme ned i midtbyen for bl. a. at handle. Men de har et stort problem med hensyn til trafikken på Langballevej. De har svært ved at krydse Langballevej på en betryggende måde; de benytter hyppigst jernbaneoverskæringen ved stationen, og for at komme den korteste vej krydser de Langballevej tæt på "knækket" ved Kildevang. Uanset hvor de krydser vejen vil det føles utrygt, da de ikke kan orientere sig om, hvad der sker på den anden side af svinget. Og bilerne kører hurtigt - i hvert fald i forhold til rolatorhastighed.

De foreslår selv et fodgængerfelt som den øvrige by måske også kunne have en stor interesse i. Det ville nemlig kunne medvirke til også at skabe en mere sikker skolevej for de børn, der bor i Langballe- og Visbjerg Hegn-0mrådet. For dem arbejdes der nemlig på at skabe en ny, sikker skolevej fra stationen til skolen.