Ringe debatlyst
12/4/2007

Velkendte holdninger om Mårslet Fællesråds demokratiske legitimitet blev gentaget uden at komme hinanden i møde på det særlige "forsamlingshus"-møde, som fællesrådets FU havde inviteret til onsdag aften.
Kun en lille håndfuld mennesker mødte op ud over FU og naboerne til mødets andet debatemne, nemlig planerne om at ombygge den gamle kiosk i midtbyen til en to etager høj bygning med tre butikker og tre lejligheder.
Hvad angår FU's rolle i byen, gentog Martin Poulsen sine indlæg på www.maarslet.net hvor han gå skarpt i rette med fællesrådets legitimitet.
Han kaldte FU for et teknokratisk demokrati, som man som borger ikke nødvendigvis finder i orden, selv om man hører til en grundejerforening, som er medlem af fællesrådet.
Han opfordrede FU til at ændre vedtægterne for fællesrådet, så der kan indføres et direkte valg til et fællesråd frem for dagens repræsentative system. Her vælger de 53 medlemsforeninger FU på et årligt møde. Det mener han vil give den enkelte borger mere indflydelse på FU's ageren i byens interesse.
Til det ønske svarede både Kurt Søe og Keld Schmidt Møller for FU, at enhver borger har rig mulighed for at henvende sig til FU eller for at møde op til et formøde før det månedlige FU-møde for at fremføre sin kritik eller sine ønsker og dermed påvirke FU's beslutninger.
FU's formand Ivan Dybvad slog desuden fast, at et flertal af de 53 medlemsforeninger til hver en tid kan ændre fællesrådets vedtægter, selv om de nye vedtægter i sidste ende skal godkendes af Århus Kommune.
Til bl.a. ordstyrer Hans Ishøys kritik af FU's evne til at påvirke kommunale beslutninger om forhold i Mårslet, tog Finn Smerup, ex-fællesrådsrådsformand, ordet og forklarede, hvordan det for et par år siden lykkedes FU at reducere antallet af nye boliger i Hørretløkken betydeligt gennem vedholdende arbejde over for forvaltning og politikere.
Kurt Søe supplerede ved at forklare, hvordan FU de senere år har vundet gehør hos kommunen ved hjælp af engagement og hårdt arbejde.
Det har bl.a. fået forvaltningen til at formulere en såkaldt Mårslet-model, som blandt andet førte til høringer om lokal- og trafikplaner. Modellen betyder bl.a. at forvaltningen for et par år siden indkaldte FU og en række emnegrupper til en række borgerhøringer i forbindelse med lokalplanerne for Mustrupvej/Tandervej udstykningerne.
Afslutningsvis opfordrede Keld Schmidt Møller fra FU enhver borger til at henvende sig til FU og derigennem prøve at påvirke beslutningerne.
Ved det andet emne, kiosk-byggeriet, blev FU kritiseret for sin tavshed. Det er en sag, hvor en række naboer har gjort ihærdige indsigelser mod et byggeri de mener dels vil skæmme det gamle landsbypræg i midtbyen og især vil forværre den i forvejen problematiske trafiksituation.
Spørgsmålet var, om byggesagen alene var en sag for naboer og bygherre eller om den vil påvirke almenvellet i Mårslet så meget, at FU bør tage stilling til et eventuelt byggeri.
Naboen Kim Hundevadt mente det sidste netop fordi byggeriet efter naboernes mening påvirker færdselsforholdene for skolebørnene og landsbypræget negativt. De overordnede forhold gør det til en sag for FU at forholde sig til.
Andre på mødet, som ordstyrer Hans Ishøy, fastholdt, at naboernes indsigelser var deres sag alene og ikke en opgave for FU. Andre borgere i byen så måske gerne byen udvikle sig med nye butikker.
Flemming Solgaard kunne heller ikke godtage naboernes frygt for at se midtbyen miste sin æstetiske kvalitet.
Debatten om kioskbyggeriet fusede dog ud, da bygherren, advokat Kirsten Tolstrup, ikke tog ordet. Kurt Søe fra FU gav dog naboerne ret i, at byggeriet burde være en sag for FU.
(Steen Bille)

email