Mårsletparken reetableres
17/4/2007

Ved byggemodningen i forbindelse med lokalplan 762, Nymarksvej, har man forgrebet sig på det levende hegn ind mod Mårslet-parken. Faktisk blev der taget et langt bælte på flere meters bredde af bøg og hæg,
Fællesrådet har rejst sagen overfor kommunen, og der har i dag været besigtigelse af opgravninger og fældninger i Mårslet Park.

Bygherre har erkendt, at Natur og Miljø ikke er blevet kontaktet inden opgravninger og fældninger som det ellers var aftalt.

Rikke Kroier, fra Århus Kommune - Teknik og Miljø, meddeler at følgende er aftalt:
"Opgravninger og hjulspor i parken retableres indenfor de næste 14 dage af bygherres entreprenør. Der udlægges muld og der sås græs.
Derudover retableres sti-forbindelsen mellem Bedervej 60 og 62, som igen kobles på parkens øvrige stisystem.
Natur og Miljø genplanter det fældede plantebælte i efteråret '07 for Bygherres regning. Der vil blive anvendt de samme arter som det resterende plantebælte, og plantesystemet vil også være det samme. Der vil blive anvendt sunde, veludviklede planter i en god størrelse, så plantebæltet hurtigt kan komme i vækst. "

email