Kollektiv trafik
22/4/2007

Mårslet Fællesråd vi i de næste to uger undersøge, hvordan flere mennesker kan få gavn af kollektive trafik til og fra 8320.

Fællesrådet tror, at vi kan påvirke udbygning og omlægning af den kollektive trafik i forbindelse med byens vækst. Men for at give forandringen den rigtige retning skal vi jo kende behov og ønsker.

Måske burde vi udføre samme slags undersøgelse som blev foretaget vedrørende MultiHal projektet, hvor vi kunne kortlægge byens behov. Det rækker kræfterne imidlertid ikke til. Måske er målet heller ikke stort nok.

I steder vil vi i den kommende tid lave en række afstemninger på maarslet.net for at afdække ønsker og behov. Vi ved godt, at vi ikke når ud i alle dele af området og at det er rigtigt svært at lave spørgsmål, som alle forstår på samme måde og hvor svarene kan bruges til noget. Men det er godt til "første spadestik" så må vi senere gå et spadestik dybere på en anden måde.

Den første spørgerunder (vi kan kun spørge om en ting ad gangen) vil undersøge brugbarheden af den eksisterende dækning: Passer tiderne, passer ruterne.

Anden runde vil undersøge, hvor folk kører hen med kollektiv trafik.

Svarene på disse vil nok styre indholdet af det efterfølgende arbejde: Flere spørgsmål og måske møder lokalt eller med folk fra sporveje Odderbanen.


Arbejdet med kollektiv trafik varetages for Fællesrådet af en gruppe, der kalder sig "Kollektiv trafikgruppen". Den består for tiden af Birte Halvorsen og Kurt Søe fra Fællesrådets Forretningsudvalg samt Birthe Jørgensen. Nye medlemmer der vil yde en indsats for områdets lokaltrafik er bestemt meget velkomne.

email