Intet fodgængerfelt
27/4/2007

Brugerrådet ved Kildevang har ønsket at få et fodgængerfelt i "knækket" på Langballevej for at gøre det mere sikkert for de ældre fra Kildevang at krydse ned mod stationen og butikstorvet.
Det vil politiet ikke være med til.
I svaret på henvendelsen ridser politiet op:
At fodgængerfelt normalt ikke må etableres, hvor der i en stor del af dagtimerne kun er få fodgængere.
At et ureguleret fodgængerfelt ikke må etableres, hvor oversigten er begrænset - ved 50 km/t er den krævede oversigt 110 meter.
Og at et ureguleret fodgængerfelt i øvrigt kun må etableres, hvor både den kørende og den gående færdsel er så tæt, at fodgængerfeltet er nødvendigt for en rimelig afvikling af den gående trafik. Der skal her særligt tages hensyn til, om der er mange børn eller ældre, der skal krydse kørebanen.

Politiet har foretaget besigtigelse på stedet, som politiet også kender fra behandlingen af kommunens skolevejsprojekt - og ender altså med at mene, at betingelserne for etablering af et fodgængerfelt ikke er opfyldt.