Skolen får nye lokaler
7/5/2007

Udsigt til fire nye fælleslokaler på Mårslet skole

Af Søren Petersen, næstformand, skolebestyrelsen

Pladsen på Mårslet skole er trang og har været det et stykke tid. Det oplever alle, der har deres gang på Mårslet Skole. Samtidig er der rigtig godt gang i boligbyggeriet, og prognosen for Mårslet skole viser også et stigende elevtal i de kommende år. Dertil kommer, at skolen fra og med dette skoleår modtager et antal elever fra Vestbyen. Fire spor ser ud til at være reglen fremover – mod tidligere tre med enkelte undtagelser. Og måske skal der være fem spor i den årgang, der efter sommer starter i børnehaveklasse.

Skolebestyrelsen har i det sidste lange stykke tid været stærkt optaget af de fysiske rammer – eller mangel på samme, men indtil nu har det kun været prognoser, vi har kunnet forholde os til. Men med udsigt til fem spor i den nye årgang tog vi kontakt til Børn og Unge Magistraten og bad om et møde.

Tilbygning ved A-huset
På mødet som blev holdt torsdag den 3. maj drøftede repræsentanter for skolebestyrelsen og skoleledelsen situationen med forvaltningen. Som det ser ud nu, vil forvaltningen indstille til byrådet, at skolen udbygges med fire fælleslokaler og tilhørende faciliteter så som toiletter og gangarealer. Indstillingen sendes til byrådet i efteråret og Børn og Unge forventer at den bliver vedtaget. Lokalerne vil blive bygget til A-huset og bestå af en længe, der går fra A-huset og ind i pedellens have bag ved cykelskur og garage. Hvorvidt pedellens hus skal indgå i tilbygningen vil blive undersøgt, men både forvaltning og skolebestyrelse mener, at der skal findes gode argumenter for at beholde det, ellers vil det blive fjernet for at gøre plads til de nye lokaler. De nye lokaler skal kunne anvendes både til undervisning og til SFO. De nye fælleslokaler vil tidligst kunne være klar i skoleåret 2008/2009.

Midlertidig pavillon
Til sommer står vi derfor på Mårslet skole med et akut pladsproblem. Børn og Unge vil løse dette ved at opstille en pavillon der, hvor pedellens garage står i dag. Den vil bestå af to fælleslokaler til undervisning og SFO samt tilhørende toiletfaciliteter. På mødet med forvaltningen gjorde vi opmærksom på, at en sådan pavillon ikke måtte blive en ’permanent løsning’. Dette havde forvaltningen heller ikke til hensigt, fik vi at vide, og den vil blive fjernet så snart de nye fælleslokaler er færdige.

Når indstillingen om de nye lokaler er vedtaget af byrådet (forhåbentlig!), vil skoleledelsen og skolebestyrelsen blive inddraget i arbejdet med den konkrete udformning af de nye lokaler.

Den generelle situation omkring skolen og elevtallet blev diskuteret, herunder også hvor stor søgningen vil være fra andre skoledistrikter og i særdeleshed Vestbyen. Ingen kendte svaret på dette, slet ikke efter de nye udmeldingerne om, at to skoler i Vestbyen, herunder Nordgårdskolen, skal lukke. Men situationen vil blive fulgt.

Hvis Mårslet skole skal udvides yderligere, er forvaltningen mest indstillet på at forlænge C-huset. Det vil gå ud over nogle legearealer, men der er ikke rigtig nogle alternativer med det areal, skolen råder over. Men som sagt: Der er ingen konkrete planer om dette på nuværende tidspunkt.

Faglokaler må vente
Skolebestyrelsen er også optaget af faglokalerne på Mårslet skole. Og der er ingen tvivl om, at vi gerne vil se en udvidelse og en forbedring. Specielt er musik meget klemt rent pladsmæssigt, hjemkundskabslokalet er bestemt ikke up-to-date og lokalerne til naturfag og den gamle (lille) gymnastiksal ligner kulisserne til en Niels Malmros film. På dette område er der dog lange udsigter. Byrådet har vedtaget nogle principper for dette område og her er ikke udsigt til forbedringer på den her side af 2013 – med mindre Byrådet ændrer principper og/eller afsætter flere penge til formålet. Der er med andre ord andre steder, hvor situationen er værre (hvis det kan være en trøst). Det gælder primært de ældre skoler i Midtbyen.

Endelig er det også sådan, at der er et princip i Århus om der må være en vandreklasse pr. spor. Vi vil naturligvis helt udgå vandreklasser, men det kræver en principændring i kommunen. Pt. er der tre spor og dermed kan der være tre vandreklasser på Mårslet skole. Bliver der fire spor, så må der være op til fire vandreklasser.

Dog er der et enkelt lyspunkt. Hjemkundskabslokalet får emhætter og udsugning. Det kræver miljø-myndighederne.

I skolebestyrelsen er vi glade for udsigten til fire nye fælleslokaler, og vi bakker op om den skitserede løsning, som nu er kommet på bordet. Men vi vil dog fortsat nøje følge situationen omkring elevtal og de fysiske rammer.