'Kioskslaget'
4/6/2007

Der er blandt andet oprettet underskriftslister på nettet, hvor man kan tilkendegive sin mening og sympati.

Gruppen, der er for ombygningen af kiosken, sådan som den er beskrevet på maarslet.net, har 87 sympatisører; mens der er 299 'digitale underskifter' hos gruppen, der er imod de foreslåede ombygninger.

Det er bemærkelsesværdigt, at der er meget stor forskel på, hvor stemmegiverne kommer fra, på de to lister.

Af de 87, der gerne ser byggeriet gennemført, er knap halvdelen, nemlig 47 %, bosiddende udenfor Mårslet.

På listen over modstandere af de foreslåede om- og tilbygninger af Tandervej 6A, har 10 af de 299 underskrivere opgivet en anden bopæl end 8320 Mårslet, svarende til ca. 3 %.
Målingen er foretaget sent søndag aften den 3/6.

Listen over de, der støtter den beskrevne om- og udbygning af kiosken med en 'underskrift', kan ses her: link

Listen over de, der er imod om- og udbygningen af kiosken findes her: link

Det er fortsat muligt at 'underskrive' en af de to lister.