Mens vi venter
1/6/2007

Indsat af webgruppen:

Birthe Jørgensen, som er en vigtig del af den konstruktion, der har båret maarslet.net frem til sin nuværende form, har valgt at forlade posten som WebMaster for maarslet.net. Det er unægtelig en ny situation for webben men ændrer ikke noget webbens funktion, selv om man klart vil opleve det vakuum, som Birthe beslutning vil medføre.
Webmasterens rolle i 8320 er, ud over at være kontaktperson for indlæg og kommentarer, i høj grad også at opdrive indhold: Skrive nyheder, opfordre folk til at komme med indlæg og meget mere. Rollen som kontaktperson glider umærkeligt over på os andre i webgruppen, mens den kreative del må være neddroslet til Mårslet Fællesråd finder en ny drivende kraft, der på en stabil, venlig og kreativ måde kan overtage funktionen.

Det var den korte version. I virkeligheden er det en del mere kompliceret. For at forstå dette vil jeg ridse lidt historie op og beskrive konstruktionen bag maarslet.net

Maarslet.net blev til som en del af LevebyVæreby projektet. En stor gruppe mennesker havde meldt sig til emnet "kommunikation" hvor vi gennem nogle fremtidsværksteder og andre møder prøvede at skyde os ind på, hvad der kunne være relevant at lave under denne overskrift.
Det var vist klart for alle, at hvis man vil fællesskabet, så er kommunikation vigtig. Eller "jo mere kommunikation, jo bedre vilkår for fællesskaber". MårsletBladet er et ypperligt eksempel på, hvor godt dette kan lykkes det mangler i sagens natur bare spontaniteten.
Meget i tidens ånd var fokus på Internettet og en gruppe (vel 10 personer) satte sig for at lave en hjemmeside for byen. Ikke en hjemmeside, som skulle præsentere byen for omverdenen, men en hjemmeside, som byen skulle bruge internt.

Vi brugte meget tid på at studere andre samfunds hjemmesider. Hvad bruges de til og hvor godt lever de? Og svaret var typisk: de har en kort blomstringstid hvor den ene person, der havde lavet siden havde energi til at holde den i luftet og så sander de til. Energien løber simpelthen ud.
En anden typisk egenskab var, at det var svært at finde ud af, hvornår der var kommet nyt indhold fordi der typisk var en forside med de store linier mens f.eks. debat og kalender var gemt ned på nogen undersider. Jeg tror mange lokale foreninger kan nikke genkendende til dette mønster.

Der blev puttet rigtig mange timer i diskussioner, prototyper og teknik i øvrigt for at komme frem til en side, der kunne vedligeholdes kollektivt og som var nem at orientere sig på. Og så gik vi i luften. Man kan gense siden på link som den kom til at se ud.

Det interessante var så flg. tre observationer:
- Siden blev godt modtaget. Folk følte sig godt orienterede. Man kan godt lide at vide hvad der foregår, selv om man ikke deltager i det.
- Det var umuligt at få folk til at bidrage. For den enkelte person eller forening var der ganske enkelt ikke tradition for at fortælle, hvad der foregik.
- Vi fik nysgerrige henvendelser fra andre små-samfund, som kunne være interesserede i noget lignende.

I mellemtiden var gruppen skrumpet ind til en lille håndfuld. Men det gav stor værdi at være mange i starten.

I de efterfølgende år har brugte især Birthe rigtig mange timer på at opdrive nyheder, OG på at opdyrke en kultur, så flere finder det naturligt at bidrage til 8320 Mårslets interne kommunikation.

Internt i gruppen (og hjulpet af kommentarer fra brugere) voksede ønsket om en version 2.0. Der var ting, som var kluntede at vedligeholde, der var ønsker om en ny æstetik, andre funktioner mm. Og vi lille gerne kunne tilbyde konceptet til andre lokalsamfund.
Vi lavede derfor helt uafhængigt af Fællesrådet - et forum, lokalweb.net, der ved hjælp af professionel hjælp fra en grafisk designer og tonsvis af timer lavede en ny hjemmeside, som ikke kun er Mårslets, men er et produkt, som nemt kan tilpasses til et givet lokalsamfund.
Men selvfølgelig tilbød vi Mårslet fællesråd at bruge produktet ligesom Løjtland i Sønderjylland bruger det ( link ) .
Vores håb er, at hvis man tilbyder et lokalsamfund en færdig pakke, så de "kun" skal stå for det indholdsmæssige at de så ville have mere succes med at holde siden i live.

Lokalweb.net lever i bedste velgående og har sådan set ikke noget med Mårslet at gøre. Og Birthe er stadig en drivende kraft her.

Som sagt kører maarslet.net videre. Det er surt at vi ikke har nogen webmaster. Det er surt, at nogle bruger deres energi på at mistænkeliggøre maarslet.nets legitimitet og demokratiske grundlag. Og det er uskønt, når en lille flok sure mennesker i nogen tid monopoliserer debatsiderne med mistænkeliggørelse af udvalgte emner. Men det er en overgang. Vi er ikke i tvivl om, at maarslet.net har tidsånden med sig.

link email