FU vandt afstemning klart
26/6/2007

Fællesrådets ekstraordinære repræsentantskabsmøde tirsdag aften sluttede med klar opbakning til det siddende Forretningsudvalg (FU). Ved en afstemning om, hvorvidt forsamlingen havde tillid til FU, stemte 34 for og 9 imod. 7 stemmer var blanke.
Som det er fremgået af tidligere nyheder og talrige debatindlæg på Maarslet.net var baggrunden for mødet og afstemningen den kritik, der har været fremme af den planlagte ombygning af den tidligere kiosk på Tandervej 6 og FUís behandling af kiosksagen.
FU-formand Ivan Dybvad gjorde på tirsdagens møde detaljeret rede for sagens forløb, set fra hans side. Blandt andet afviste han al tale om, at FUís handlinger skulle have været påvirket af de to medlemmer, der er inhabile i forhold til kioskbygningen. Det drejer sig om bygherren Kirsten Tolstrup og arkitekten Poul Hakon Poulsen.
Under hele sagsforløbet har alle været klar over, at de to var inhabile, og de har derfor ikke været til stede, når ombygningen af kiosken er blevet diskuteret i FU. Ej heller hverken Kirsten Tolstrup eller Poul Hakon Poulsen modtaget en række mails, hvor de andre FU-medlemmer har diskuteret sagen indbyrdes, fortalte Ivan Dybvad.
Han understregede også, at han personligt i sit job som bankmand intet har haft at gøre med finansiering af kiosken eller ombygningen.
Under den efterfølgende debat blev det blandt andet kritiseret, at mange af oplysningerne i Ivan Dybvads redegørelse først kom frem nu. Flere deltagere mente, at tidligere og mere grundig information fra FUís side kunne have forhindret, at sagen udviklede sig så dramatisk som til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og afstemning for eller imod FU.
Resultatet af afstemningen betyder, at det nuværende FU fortsætter uændret. Det bliver dog uden Tina Vestergaard. Hun har oplevet den seneste tids debat på Maarslet.net som så trættende, at hun ikke længere vil lægge frivillig arbejdskraft i FU.
Et officielt og mere udførligt referat af mødet følger senere.
Per Henrik Hansen, referent.