Byfesten 2007
29/6/2007

Lige her hvor byens skolebørn starter på sommerferien, er Mårslets Byfest stadig på tegnebrættet, dog mangler der ikke mange streger. Et par positive tilbagemeldinger er det hele. Der er tid endnu. Helt præcist trækker vi den sidste streg 5. juli for det, der kan komme med i det trykte byfestprogram. Det kan synes lidt tidligt; men ferieplaner, virksomhedsferier og andet gør at vi har valgt deadline tidligt i juli.
Byfesten i Mårslet har stort set fundet sin form, så alle der har lyst til at profilere sig og/eller sin forening, har mulighed for at arrangere et eller andet i byfest-regi i uge 33.
I år gælder det de blå spejdere, der stiller op ved kræmmermarkedet, det gælder også Mårslet Kunstskole og Multihal-projektet. Ungdomsskolen arrangerer to Flash-fester for de helt unge, og i år kommer Mårslet Borgerhus også ind som medspiller i byfesten.
Men ellers er forløbet som det har været i nogle år, med diverse cykelløb, kræmmermarked, løb byen rundt, byvandring, Taverna-spisning, friluftgudstjeneste o.s.v.
Nyt er at vi har flyttet Giberåmarchen fra søndag middag til onsdag aften, og fået Borgerhuset til at stå for arrangementet sammen med de mangeårige Giberåmarch-arrangører Tage og Remo. Vi satser på mange deltagere denne sommeraften, der slutter af med kaffe og hygge i Borgerhusets have. Man prøver at skaffe lidt musik også.
Byfesten starter med en overkommelig cykeltur for byens seniorer over 60 år - kaldet Tyvstarten. En gentagelse fra sidste år, hvor næsten 50 deltog. Er man ikke fyldt 60 år, må man kun se på.
Men ellers er byfesten for alle aldersklasser.
Vi, der har boet i byen i mange år, byder områdets mange tilflyttende beboere velkommen til byen og til byfesten, og håber at se mange nye ansigter ved de mange events.
Byfesten bør man ikke gå glip af.
Og for en god ordens skyld er det i uge 33 det foregår. Fra den 14. - 19. august.

KC