Trafikken i Mårslet
30/8/2007

"Den store Trafikgruppe" deltager i det kommende trafikmøde med kommunen – mødet er i øvrigt berammet til den 25. oktober kl. 14.

Hvad er så denne gruppe for en størrelse? Gruppen blev dannet 12. januar 2005 efter borgermødet om lokalplanerne 696 (Tandervej) og 698 (Mustrupvej) som én af de grupper, der skulle behandle den store tilvækst i Mårslet. Den er støttegruppe for FU’s trafikudvalg, som varetager dialogen med kommunen. Den store gruppe har naturligt nok ført en lidt anonym tilværelse; men med al den – i øvrigt nødvendige – fokus, der er på trafikområdet lige nu, virker det rigtigt at tage den store gruppe med til det møde med kommunen, hvor vi vil behandle processen for at nå frem til den helhedsplan for trafikken i det sydlige område, som byrådet har vedtaget – selvfølgelig med fokus på Mårslet. Dette møde vil også bidrage til en fælles forståelse af problemerne og aktørene.

Hvem sidder så i denne gruppe? Det gør for tiden en god håndfuld personer – men gruppen er i princippet åbent for alle, der vil gøre et stykke arbejde for trafikken i Mårslet. Gruppens medlemmer er enkeltpersoner, der tilsammen repræsenterer et bredt syn på byen. Der er således ikke tale om et borgermøde, hvor folk bare dukker op, men en kendt gruppe, som FUs trafikudvalg kan støtte sig til. Man bør også bide mærke i, at der er tale om enkeltpersoner i gruppen – man kan således kun repræsentere sig selv og ikke f. eks. en forening.

Den store Trafikgruppe vil blive indkaldt til et møde den 13. september, hvor det primære formål vil være, at få en fælles holdning til samarbejdet mellem Mårslet Fællesråd og Århus Kommune på trafikområdet. Hvis vi skal have en chance for at fortsætte det konstruktive samarbejde med kommunen er det nødvendigt, at Århus kommune opfatter Mårslet som en troværdig samarbejdspartner, der både kender og repræsenterer området, og er med på den lange bane, hvor trafikplanlægning foregår.

Tilmelding til gruppen sker til mig via mail ksm@agurk.dk eller tlf. 86293410.

Keld Schmidt-Møller

link email