Connie Hedegaard
9/9/2007

For anden gang i år får Testrup Højskole besøg af miljøminister Connie Hedegaard. Denne gang lægger hun op til en bred diskussion om fremtidens miljøpolitik. I de allerseneste år er miljøspørgsmålet rykket ind i centrum af den politiske diskussion såvel nationalt som internationalt. Den globale opvarmning og de tiltagende eksempler på ekstreme vejrfænomener, såsom orkaner, skybrud og tørke rundt omkring på kloden handler ikke kun om menneskelige og sociale katastrofer andre steder i verden, men sætter en helt ny dagsorden, der også omfatter sikkerhedspolitik på et globalt plan.
Miljøpolitik er noget, der angår os alle. Vi må stræbe efter en bæredygtig og solidarisk forvaltning af klodens ressourcer, mener Connie Hedegaard.
Se nærmere detaljer i Kalenderen.

link