Odderbanen kører ikke
15/9/2007

Trafikstyrelsen har i går givet Odderbanen et forbud mod at køre tog på banen indtil videre, og derfor indstilledes driften på Odderbanen fra og med fredag d. 14. september 2007 kl. 20.30 og indtil videre.

Forbuddet er givet, fordi Trafikstyrelsen har konstateret, at banens spor på 9 steder har så kritiske fejl, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at køre på det, skriver Odderbanen på deres hjemmeside.

Banen skriver videre, at årsagen skal søges i kommunalreformen, idet en sporfornyelse, der var planlagt til at skulle udføres i sommeren 2007, i den forbindelse blev udsat til foråret 2008 af den nye arbejdsgruppe. Da Odderbanen ikke selv har mulighed for at udføre arbejdet, skal det derfor varetages af en ekstern entrepenør og det har ikke været muligt at finde et firma, der kan udføre opgaven hurtigt nok, forklarer Odderbanen.

Der er nu lagt en plan for at gennemføre arbejdet i uge 39 (24/9 30/9) - Odderbanen forsøger at få gennemført fejlretningerne hurtigere og vil løbende informere om sagen.

link