Trafikmøde
16/9/2007

Den udbygning af Mårslet, som vi nu er vidne til, gør det stadig mere påtrængende at få sat gang i løsning af det store problem, som den megen trafik giver – ikke mindst i midtbyen. Debatten om fremtidens trafikløsninger for Mårslet har været præget af to meget forskellige holdninger til løsning af problemet.

I dispositionsplanen for Mårslet er der indtegnet en vej fra Nymarksvej til den nordlige rundkørsel. En vej som på området nord for banen placeres på det areal, som i 1970’erne blev udlagt til en omfartsvej uden om Mårslet. Byudviklingen har imidlertid medført, at en vej på dette areal vil komme til at gå inde i byen i stedet for at lede trafikken udenom. På et borgermøde primo 2005 om de to første store lokalplaner og dispositionsplanen for Mårslet var der så stor modstand mod en vej på dette areal, at den i praksis gled ud af kommunens planlægning.

En gruppe af borgere vil imidlertid gerne have en vej på dette areal, da de ser det som en mulig løsning på det meget store trafikpres, der er på midtbyen. En anden gruppe ønsker under ingen omstændigheder en vej der, da den sandsynligvis vil komme til at føre en trafik, som er mindst lige så stor som trafikken gennem midtbyen i dag og i øvrigt vil betyde, at der er endnu en vej, der skal krydses af diverse skolestier. Disse to grupper har hver især haft meget lidt forståelse for den anden gruppes synspunkt.

Med det formål at nå frem til en fælles holdning til den fremtidige udvikling på trafikområdet havde Fællesrådets trafikudvalg indkaldt "den store trafikgruppe" til møde (se evt. Mårslet-Bladet sept.). En opgave, som på forhånd kunne synes umulig. På mødet forelagde formanden for trafikudvalget Keld Schmidt-Møller Fællesrådets forretningsudvalgs holdning til området; nemlig at lade kommunen foretage de nødvendige analyser og undersøgelser med henblik på at komme med forslag til trafikløsninger, som efter en grundig lokal bearbejdning skal føre til løsninger, som skal stå færdige, når Beder-Beringvejen indvies i 2012 / 2013.

Herefter var ordet frit til diskussion af de meget forskellige holdninger, som trafikgruppen havde. Det var helt klart umuligt at blive enige om, hvad der skulle gøres for at forbedre trafikforholdene. Det var krystalklart, at de synspunkter, man havde, ikke sådan lige stod til at ændre. Det var der nu nok heller ingen, der havde forventet.

Til gengæld skulle det vise det sig, at der kunne opnås enighed om, hvordan vi tackler processen frem mod en løsning. Det næste vigtige skridt er et møde med Trafik og Veje den 25. oktober, og der var enighed i forsamlingen om, at vi til det møde skal fremstå som et enigt Mårslet og ikke en gruppe i splid med sig selv. Mødet valgte en gruppe, bestående af Trixi Flytkær, John Engelbrechtsen, Jan Kirkegaard og Morten Steglich-Petersen til at repræsentere sig på mødet med kommunen. I tiden frem til dette møde skal gruppen udarbejde et kommissorium, som skal godkendes af den store trafikgruppe.

Til slut et citat fra referatet (referent: Sven Voxtorp):
KSM konkluderede, at det havde været et godt møde med mange gode diskussioner, hvorunder en mængde synspunkter havde været luftet - i god ro og orden.
Mødet sluttede i en meget optimistisk stemning klokken 22.15.

Keld Schmidt-Møller

link email