Debat i gang om nye byer
17/9/2007

Idéen om at bygge to helt nye byer på de nuværende pløjemarker få km. syd for Mårslet vil komme til at stå i centrum i den lokale debat om byrådets forslag til planstrategi for en ny kommuneplan. Det står klart efter borgermødet på Mårslet Skole mandag aften.
Her havde op mod 100 mårslettere fulgt fællesrådets opfordring til at møde op, lytte og stille spørgsmål til kommunens planer.
De blev fremlagt af to embedsmænd, chefkonsulent Kristian Bransager og afdelingsarkitekt Niels-Peter Mohr, som også måtte svare på en hel del kritiske spørgsmål fra forsamlingen.
Mange af spørgsmålene drejede sig om, hvor planlæggerne har tænkt sig, at biltrafikken til og fra de nye byer skal køre, og hvad det vil betyde fra trafikken i Mårslet.
Også fremtiden for det lokale landbrug blev bragt på banen. To landmænd blandt mødedeltagerne forudså, at de nye byer vil betyde dødsstødet for husdyrproduktion i den sydlige del af Århus Kommune.
Et gennemgående element i embedsmændenes svar på så godt som alle spørgsmål var, at intet er afgjort endnu. Det er ikke en gang sikkert, at tanken om de to nye byer vil blive realiseret, selv om planlæggerne foretrækker denne idé frem for en fortsat udbygning af de eksisterende byer.
Hvis de to nye byer bliver til noget i løbet af de næste 10-20 år, skal den ene bygges på vestsiden af Oddervej overfor Malling. Den anden skal bygges syd for Mårslet, på sydsiden af den planlagte Beder-Bering vej. Tilsammen vil de få op til omkring 25.000 indbyggere. Tanken er at bygge flere af sådanne nye byer andre steder i kommunen også.
Mandagens møde var et af flere af sin slags rundt omkring i Århus Kommune. Møderne fungerer som startskud til en længere høringsfase, inden byrådet tager endelig stilling til planerne.
Mårslet Fællesråd vil på et møde i Halhuset på mandag (24. september) kl. 19.30 sætte et lokalt arbejde med planerne i gang. Hensigten er at udarbejde et fælles høringssvar fra Mårslet.
Alle er velkomne til at komme i Halhuset på mandag og gå ind i arbejdet med at udarbejde et høringssvar. Man kan bare møde op, men formand Ivan Dybvad vil være glad for forhåndstilmeldinger på e-mail. Så vil han skaffe et eksemplarer af kommunens plan til alle deltagerne.
Man kan også sende en mail til Ivan, hvis man er forhindret i at komme på mandag, men godt vil med til det næste møde om sagen.
Ivan Dybvads mail-adresse får man frem ved at klikke på ordet email herunder.
Kommunens forslag til planstrategi kan ses via linket.
Skrevet af Per Henrik Hansen.

link email