Næppe enighed
24/9/2007

Holdningerne var vidt forskellige, da 25 borgere fra Mårslet og nærmeste omegn mandag aften mødtes i Halhuset for at tage hul på arbejdet med at formulere et høringssvar fra Mårslet til kommunens forslag til en overordnet planstrategi for den nye kommuneplan.
Hurtigt viste det sig, at de lokale landmænd er stærkt imod forslaget om at bygge to helt nye byer syd for Mårslet, den ene i Tander. Ligeledes er der stor modstand mod den kommende Beder-Bering vej blandt en del grundejere, der vil komme til at bo meget tæt på vejen.
De fleste ikke-landmænd i forsamlingen var i forskellig grad mere positive overfor byggeri af to nye byer.
I forhold til Beder-Bering vejen understregede Fællesrådets formand Ivan Dybvad, at samtlige partier i byrådet har indgået et forlig om anlægsinvesteringer, som også omfatter Bering-Beder vejen. Derfor vil det formentlig kun være den præcise linjeføring og udformning, som det vil være muligt at påvirke i forbindelse med kommuneplanen.
Som alternativ til den foreslåede nye by ved Tander tilbød gårdejer Jens Thomsen fra Tranbjerggård (nord for Mårslet), at kommunen gradvist kan overtage hans 150 hektar og lave by der.
Men det forslag vil kommunen næppe tage imod, mente Poul Hakon Poulsen fra Fællesrådets forretningsudvalg. Det vil nemlig stride imod Århus Kommunes overordnede politik for at bevare det åbne land mellem byer som Mårslet og Tranbjerg. Desuden vil byggeri på Tranbjerggårds jorde komme meget tæt på de store herlighedsværdier i området ved Hørret Skov.
Aftenens debat blev kort, da formålet med mødet blot var at sætte arbejdet i gang. De tilstedeværende (22 mænd og 3 kvinder) fik udleveret læsestof i form af tre hæfter fra kommunen om forslaget til planstrategi.
Næste møde holdes torsdag 4. oktober kl. 19.00. Her er der lagt op til bredere debat om, hvad Mårslet skal mene om kommunens forslag. Det er hensigten at nå frem til et fælles høringssvar, men svaret kan eventuelt beskrive to eller flere forskellige holdninger i byen.
Svaret skal afleveres til kommunen senest 2. november.
Skrevet af Per Henrik Hansen.