Menneske eller robot?
3/10/2007

Torsdag aften den 4. oktober lægges der på Testrup Højskole op til en samfundsdebat om nye teknologier, der måske kan nedbryde grænsen mellem menneske og robot. Klavs Birkholm fra Det Etiske Råd vil lægge op til en diskussion af de etiske perspektiver i, at robotdele kan kobles direkte til den menneskelige hjerne. Hvad stiller man op, den dag robotter er blevet så intelligente, at de minder om mennesker? Yderligere præsentation af problemstillingen fås på Det Etiske Råds nye hjemmeside link . Efter Klavs Birkholms foredrag er der kaffebord og diskussion i bedste højskolestil. Alle er velkomne.

link