Plandebat går i grupper
7/10/2007

Mårslets fælles høringssvar til byrådets forslag til kommuneplanstrategi kommer til at bestå af flere modstridende svar, skrevet sammen i et fælles brev.
Det står klart efter et møde i torsdags for de mårslettere der har meldt sig til arbejdet med at udforme et høringssvar fra byen.
Uenighederne var så store at deltagerne opgav at komme til enighed. I god ro og orden blev det i stedet besluttet at dele sig efter anskuelser i seks grupper, fordelt på to omkring hvert af tre temaer.
Det ene tema er placeringen af den kommende Beder-Bering vej. Én gruppe vil udarbejde et høringssvar for en placering tæt på Mårslet, en anden gruppe for en placering længere mod syd.
Et andet tema er kommunens forslag om at anlægge to helt nye byer syd for Mårslet. En gruppe laver et svar som er for forslaget, en anden gruppe et svar imod.
Det tredje tema er for og imod udbygning af det nuværende Mårslet. Også her vil en gruppe arbejde på et svar for, og en anden på et svar imod udbygning.
Debatten på mødet viste at i store træk var de deltagere som var for en placering af Beder-Bering vejen tæt på Mårslet også tilhængere af helt nye byer og imod udbygning af det nuværende Mårslet og omvendt.
Et flertal i den omkring en snes personer store forsamling var imod de nye byer og vil hellere have nybyggeri nord for byen hvor Tranbjerggård i dag har marker.
De seks grupper skal være færdige med deres svar inden 21. oktober. Derefter skal gruppernes bidrag skrives sammen til et fælles høringssvar, hvor der bliver gjort rede for de forskellige holdninger.
Per Henrik Hansen