Debatten lukker
18/10/2007

Mårslet fællesråds hjemmeside, maarslet.net, har de sidste par år huset en debatsektion sammen med opslagstavlerne yderst til højre. Ligesom opslagstavlerne er der frit slag: Alle kan bidrage - blot man angiver navn og overholder nogle simple regler. Debatsiderne er tænkt til læserbreve, hvor ideer kan formidles og emner af almen interesse diskuteres.

Vi må kræve tre ting af debatten på webben: Tonen skal være ordentlig, indholdet skal være relevant og samlet set skal debatten have bredde. Den korte version af dette indlæg er, at disse tre krav ikke er opfyldt. Tonen er tit uforskammet, indholdet tit uforståeligt eller bedre egnet til et direkte brev og endelig er debatten blevet en lille gruppes talerør snarere end byens smeltedigel.
Man kan sige, at vi har forfejlet vores mål. Vi leder efter en måde at håndtere problemet på, så de næste måneder må læserbreve henvises til andre medier, det være sig aviser, Mårslet Bladet eller andre hjemmesider.
Man kan sige, at det ikke gør så meget, hvis debatten alligevel ikke tegner byens tanker.

I den længere version nedenfor argumenterer vi for denne beslutning.

Web-gruppen har hyldet princippet om at man først skal indføre kontrol og begrænsninger, når behovet viser sig. Der er ingen af os, der synes det er interessant at være kontrollanter. Vi vil meget hellere bruge tiden fremadrettet. Flere og bedre muligheder, sikker drift mm.

Indhold på hjemmesidens øvrige sektioner (nyheder, aktuelle links og kalender) kræver et password. En del personer har fået udleveret et sådant password. Sidste vinter måtte vi stramme op og begrænse antallet af folk, der selv kunne sætte ind her fordi basale regler for nyhedsformidling ikke blev overholdt, selv ikke efter ret håndfaste opfordringer. Alle kan selvfølgelig stadig få relevant stof på hjemmesiden. Man kan blot ikke selv indsætte og dermed har vi mulighed for i god ro og orden at få stoffet redigeret før udgivelse. Helt som på andre medier.

Nu er turen så kommet til debatten.
Ingen af de tre krav til tone, relevans ud over en snæver gruppe samt bredde tages alvorligt.

Det er ikke helt nyt, at der er faldet hårde ord på debatsiderne. En overgang forsøgte vi fra web-gruppen at fjerne den slags indlæg, men det er en langsommelig proces: indlæggene er timer gamle, før vi ser dem, får snakket om dem internt i gruppen og derefter evt. fjerner dem.
Der er forskel på hårde ord og uanstændig opførsel. Og vi synes efterhånden at det sidste begreb er det bedst dækkende. Folk bruger udtryk mod andre, som de aldrig ville finde på at bruge direkte hen over frysedisken. Hverken i Fakta eller SuperBrugsen. Og det er jo en lille by, hvor vi møder hinanden hele tiden.

Det siger sig selv, at når man bruger spalteplads som formodes at læses af mange, skal det man skriver også være relevant for de mange. Hvis de mange efter at have læst et langt indlæg fra A henvendt til B spørger sig selv "hvorfor sendte han ikke en mail". Så er indholdet ikke egnet til vores web.
Derudover har mange af ping-pong skriverierne karakter af at man vil have det sidste ord.

Endelig er der den manglende bredde i debatten. Vi har lavet lidt statistik på debatten i perioden 20/8 - 14/10 2007 som ligger umiddelbart efter at kioskskriverierne døde hen.
- To indlæg handler om at gruppen 8320.dk annoncerer deres hjemmeside og nyhedsbrev
- Et indlæg handler om etablering af en forening "8320 Mårslet" som modstykke til 8320.dk
- Louise Pedersen opfordrer til ordentlig opførsel ved den store sten.
- Endelig har Bo Sandemann skrevet om stjålne cykler.
Disse fire indlæg fylder tilsammen ca. 436 ord.

Sven Voxtorp har bidraget med 5 indlæg (2468 ord), som ingen har reageret på. Indholdet har så vidt vi kan skønne drejet sig om at indre veje er godt og Beder-Bering vejen er noget skidt og at alle der synes anderledes er mærkelige. Især er det forbudt at have en mening hvis problematikken betyder noget for en.
Derudover har al debat været drevet af indlæg fra Martin Poulsen (hvis e-mailadresse er tilknyttet 8320.dk) som topper med 2583 ord fordelt over 7 indlæg. Martin har i særlig grad formået at monopolisere debatten. Ethvert svar er blevet tilbagevist med stor energi og rigtig mange ord.
For svarene til Martin har Keld Schmidt-Møller, FU, leveret 3 (1092 ord) og Per Henrik Hansen har forsøgt sig en enkelt gang (373 ord).

Al dette ordtælleri (med venlig hjælp af Microsoft Word) for at sandsynliggøre, at med få undtagelser tager al debat på maarslet.net udgangspunkt i en lille gruppes udtalelser. Set i det lys er det måske ikke så slemt at vi lukker og slukker for et stykke til. De har jo deres egen hjemmeside at tale fra.

Man kan stadig søge de gamle indlæg frem, skulle man have lyst.

webgruppen

email