Høringssvar finpudses
24/10/2007

De seks grupper, der arbejder på et samlet Mårslet-svar til kommunens forslag til planstrategi, mødtes onsdag aften i Halhuset, hvor de præsenterede deres svar for hinanden.
Derefter var der en kort debat. Mest om trafikale forhold og især om Bering-Bedervejen/Ring 3.
Debatten blev holdt i en fordragelig tone, men helt som ventet førte den ikke til enighed. Kommunen får derfor hele seks høringssvar - grupperet omkring tre temaer - fra deltagerne i den proces, som Mårslet Fællesråd har sat i gang.
Som tidligere oplyst på denne plads er de seks grupper:
For og imod placering af Bering-Bedervejen (også kaldet Ring 3) tæt på Mårslet.
For og imod byggeri at nye byer syd for Mårslet.
For og imod udbygning af Mårslet.
De fleste af de cirka 20 deltagere i processen er med i to eller tre grupper omkring hver sit tema.
Grupperne går nu i gang med en sidste finpudsning af deres høringssvar. Dette arbejde skal være færdigt på søndag, hvorefter svarene offentliggøres her på Maarslet.net og sendes til kommunen med en fælles forside, der fortæller om processen.
Uafhængigt af denne proces arbejder også flere andre grupper og enkeltpersoner i Mårslet med høringssvar til kommunens forslag til planstrategi.
Deadline for indsendelse af svar til kommunen er 2. november.
Per Henrik Hansen.