Fuldt hus på Testrup
28/10/2007

Testrup Højskole melder alt udsolgt i forbindelse med Tage Skou-Hansens 50 års forfatterjubilæum mandag den 29. oktober 2007.

I 1957 udgav Tage Skou-Hansen romanen "De nøgne træer". Romanen, som udspiller sig i Danmark under besættelsen, blev et stort gennembrud for den dengang 32-årige forfatter, som var højskolelærer på Askov Højskole. Her stifter vi for første gang bekendtskab med romanfiguren Holger Mikkelsen, der siden optræder i romanerne "Tredje halvleg" (1970), "Medløberen" (1973), "Den hårde frugt" (1977), "Over stregen (1980), "På sidelinjen" (1996) og "Frit løb" (2000). Romanserien om Holger Mikkelsen og Tage Skou-Hansens forfatterskab i det hele taget indtager en betydningsfuld plads i den nyere danske litteraturhistorie. Tage Skou-Hansen har med stor indlevelse formået at tegne et fintfølende og reflekteret billede af udviklingen i det danske samfund fra besættelsesårene til i dag.

I anledning af 50-års dagen for udgivelsen af "De nøgne træer" den 29. oktober 2007 afholder Testrup Højskole på selve dagen et arrangement, hvor venner, kolleger og litteraturforskere vil fejre Tage Skou-Hansen i en række taler. Følgende personer har tilkendegivet, at de vil bestige talerstolen: Johannes Riis, Niels Højlund, Hans Hertel, Anne-Marie Mai, Kjeld Holm, Carsten Jensen, Nils Gunder Hansen, Peter Laugesen, Per Kirkeby, Doris Ottesen, Jens Smærup Sørensen, Ole Juul og Jørgen Carlsen.

Endvidere vil dagen byde på en koncert med jazzmusikerne Ove Ingmarsson (ts), Peter Vuust (b), Lars Jansson (p) og Alex Riel (tr).

Arrangementet er tilrettelagt af sognepræst Ole Juul, Ødum og forstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole, samt forlaget Gyldendal, som sammen med Montana Møbler har understøttet arrangementet økonomisk. Dagbladet Information er mediepartner.

Arrangementet finder sted i tidsrummet 13.00 20.00 på Testrup Højskole. Testrup Højskole trakterer med sandwiches, øl, vin, vand, kaffebord og afsluttende buffet.

NB: Interessen for ovenstående arrangement har været så overvældende, at Testrup Højskole er blevet nødt til at lukke for yderligere tilmeldinger. Det samlede antal deltagere beløber sig til over 250 personer.

link