Høringssvar
26/11/2007

En gruppe borgere er gået sammen om at formulere et helhedssyn på udviklingen i og omkring Mårslet de kommende år.
I et høringssvar til kommunen slår gruppen til lyd for:
At der arbejdes videre med planerne om nye byer syd for Mårslet med Beder-Beringvejen som trafikal forbindelse.
At de grønne områder i Mårslet bevares.
At trafiksituationen i Mårslet midtby snarest forbedres.
At Beder-Beringvejen anlægges sådan, at den kan bidrage til mindre trafik gennem Mårslet.
At anlæg af en indre byvej gennem de grønne arealer ikke vil løse byens trafikproblemer.
Se hele høringssvaret via Linket (pdf-fil).

link