Naboorientering
10/12/2007

Fællesrådet har fået tilsendt vedhæftede materiale fra kommunen angående Mårslet Byvej 18 og Mårslet Byvej 20 (matr. nr. 8ce og 8cd Mårslet By, Mårslet) - sammenlægning.

FU har ingen kommentarer til sammenlægningen.

link email