Velkommenhed
29/1/2008

Man kan godt få det indtryk at de "gamle mårslettere" er betænkelige ved, at der flytter nye familier til området. Og det kan godt se ud, som om Mårslet Fællesråd er eksponent for denne betænkelighed:

- fællesrådet har indgivet indsigelser (og bedt om foretræde for teknisk udvalg) i offentlighedsfasen ved de mange lokalplaner, der har involveret nye boliger.

- det er på fællesrådets hjemmeside og i dets blad, man kan læse om problemerne i lokalområdet.

- folk fra forretningsudvalget optræder i de klip, der blev vist i TV2 Østjyllands udsendelse "Landsbyer drukner i vækst". Indslaget bruger al sin tid på at sammenknytte tilflyttere og problemer. De konkluderer, at "tilflytterne ved godt, at ikke alle modtager dem med kyshånd".

Der er måske nok nogen i 8320, der ser skævt til de ny. Men dette gælder ikke bredt - og holdningen ligger langt fra Mårslet Fællesråds forretningsudvalg. Når folk flytter til Mårslet bor de i Mårslet. Punktum.

Det kan underbygges ved to iagttagelser:

Stort set alle i Mårslet er tilflyttere. Efter kommunalreformen først i 70erne blev byen forvandlet fra en lille landkommune uden synderlig udvikling til en væsentlig oplandsby for Århus. I de sidste 40 år er indbyggertallet fordoblet nogle gange og byens karakter har ændret sig meget. Ikke desto mindre tror jeg, at vi gamle nye har følt os godt modtaget - og synes det har været spændende at deltage i en proces, der har ført til et lokalsamfund med mange ideer, aktiviteter og ressourcer, menneskelige såvel som økonomiske.

Den anden iagtagelse ligger i umiddelbar forlængelse. Et velfungerende samfund kommer ikke af sig selv og ikke kun indefra. Det gjorde det ikke dengang - og det gør det ikke i dag. Mange af de ydre rammer sættes af kommunen, så man bliver nødt til at argumentere for sine ønsker - og nogen gange skal man argumentere meget grundigt, uagtet at det er helt rimelige argumenter man kommer med.

De seneste år har Mårslet Fællesråd brugt mange kræfter på at argumentere - og på at opbygge en troværdighed og legitimitet - så byrådet kender og accepterer byens behov. Derfor havde politikerne i byrådet heller ikke lyst til at stille op i TV2´s indslag. De har nemlig en dårlig sag. Den skal vi følge til dørs ved at forsætte vores venlige men faste pres, som vi har oparbejdet gennem de seneste år.

Så når fællesrådet forlanger handling og penge på bordet fra kommunen og bruger de mange nye familier som begrundelse, så er det for at skabe de bedste forhold for byen i dens nye skikkelse.

Mårslet er i forvejen et resourcestærkt samfund. Der er ingen tvivl om, at summen af resourcer stiger med tilflytning af nye familier. Det glæder vi os til.

Med venlig hilsen
Kurt Søe / Mårslet Fællesråd

link email