Flere pladser,
1/2/2008

Det er ikke mere så håbløst at få klub og klubaktiviteter til de større børn, som det har været. Mårslet Fritidsklub i det gule hus på hjørnet af Testrupvej og alléen ind til skolegården er blevet opnormeret til 100 børn og har både få ledige pladser nu og får formentlig "en del til sommer", som lederen, Kirsten Sønderby, siger.
Fritidsklubben er et klubtilbud for børn fra 5.-7 klasse og har seks voksne med en pædagogisk grunduddannelse. Fritidsklubben er dermed også klubtilbuddet til udsatte børn og børn med handicap.

På den anden side af vejen, ned mod åen, ligger Midgaarden, hvor der også er sket en forandring. Midgaardens brugerprofil er blevet udvidet, og værestedet er i dag åbent for børn og unge til og med 17 år. Den primære brugergruppe er i dag 5.-8. klasse. Op mod 200 børn er registreret som brugere af Midgaard. De kommer dog aldrig samtidig. I december var der i snit 100 brugere om dagen, fortæller værestedet, som har 2½ medarbejdere med den mangeårige leder Poul Bülow som et af ankrene.

Læs mere om de to tilbud under den grå topbjælke "Borgerne" - se menupunkterne Børn og Unge. Her er der også links til de to steder.