Naboorientering
7/2/2008

Fællesrådet har fået tilsendt vedhæftede materiale fra kommunen angående nabohøring om afholdelse af agilitystævne på Vilhelmsborg.

FU har ingen kommentarer.

link email