To nye fokuspunkter i det
24/2/2008

Fællesrådet er i dialog med borgerne i to dele af byen for at få de lokale holdninger frem til, hvordan man løse to af byens aktuelle problemstillinger.

Det ene handler om den øverste del af Tandervej, lige når man er kommet ind i byen. Her er der både problemer med for høj hastighed og problemer med deraf følgende sikkerhed for de mange skolebørn, der krydser Tandervej ved den nu nedlagte busvendeplads.
Desuden skal der findes plads til et busstoppested på hver sin side af vejen og den nedlagte busvendeplads skal helst finde en fornuftig anvendelse for ikke at komme til at ligge som et uskønt ar i området.

Beboerrepræsentanter i området er gået sammen med Fællesrådet i en slags tænketank, som er i gang med at udforme et forslag, der tager fat i alle problemstillingerne muligvis med en forlægning mod øst af vejen, således at der både bliver hastighedsdæmpet og skabt plads til busstoppestederne.

I den vestlige del af byen mangler der stadig en stump sti til Tranbjerg. Stien er ført ind i byen i bunden af Frøkærparken på sydsiden af banen, men mangler mellem Frøkærparken og den eksisterende tunnel. Imellem disse to punkter er cyklisterne tvunget ud på Obstrupvej, hvor trafikken til tider er både tæt, tung og hurtig.

Efter en dialog mellem Fællesrådet og områdets grundejer- og beboerforeninger sigter man lige nu mod et forslag, der betyder en ny tunnel under banen længst ude ved Frøkærparken og Hørretløkken. Herfra kan cyklisterne køre ad den eksisterende sti på nordsiden af banen ned til tunnelen.
Forslaget tænkes kombineret med en dobbeltrettet cykelsti langs Obstrupvej for bl.a. at skabe en sikker skolevej for børnene på Baneleddet.

Fællesrådet vil gå videre til kommunen med de to projekter i løbet af marts.