Fokus på skolevejen
27/2/2008

Vi har i de senere år oplevet et stigende antal biler på vejene i Mårslet og ikke mindst omkring skolen, især om morgenen ved skolestarten klokken 8.00. Dette gør, at vi til tider oplever kaotiske trafikforhold på de nærmeste veje (Testrupvej og Obstrupvej) i almindelighed og på parkerings-pladsen ved hallen i særdeleshed.

Spørgsmål om og grunde til at køre børnene til skole er sikkert mange, men som forældre har vi alle et væsentligt medansvar for denne udvikling. Som forældre har vi reel mulighed for at øve indflydelse på trafikforholdene, ved at lade bilen stå, lade børnene gå eller cykle til skole, kort sagt medvirke som støtter i en fælles sag om at få så mange biler som muligt væk fra skolevejen.

I skolebestyrelsen har vi længe drøftet parkerings- og trafikforhold og selvom der er nogle fysiske fakta der i sig selv giver begrænsninger, så er det vores klare opfattelse at vi som forældre alene ved at ændre adfærd kan medvirke til en mere acceptabel trafikafvikling.

Vi har nu formuleret Mårslet Skoles trafikpolitik i en lille folder og denne udleveres til alle børn på skolen og deres forældre. Det er vort håb at disse vil blive respekteret i den rette ånd, så vi i fællesskab kan højne trafiksikkerheden for børn og voksne.

Samtidig lancerer skolebestyrelsen en ny trafikkampagne over 2 uger med start den 3. marts med temaet "Drop bilen og få børnene på rette vej". Med titlen gøres vi som forældre opmærksomme på problemet for det er jo grundlæggende os, der vælger at transportere børnene til skole i bil.

Skolebestyrelsen på Mårslet Skole

email