Nyt forretningsudvalg
28/2/2008

Ikke i mands minde har et repræsentantskabsmøde i Fællesrådet i Mårslet bragt så mange afstemninger med sig som det, der blev afviklet i aften. Kampvalg til tre poster, og det afgående forretningsudvalgs kandidater vandt dem alle.

Formandsposten var der ikke kampvalg om. Ivan Dybvad, afgående formand, ønskede ikke genvalg. Han blev afløst af Keld Schmidt-Møller, som har siddet i Fællesrådets forretningsudvalg i mange år. Hovedparten af tiden som kasserer, i en kortere periode også formand.

Ud over formandsposten var der valg til fire poster. Lene Ginnerup blev kasserer uden modkandidat. Til de tre andre valg stillede John Engelbrechtsen, Ovesdal, op alle tre gange uden at have held med sig.

John Engelbrechtsen fortalte i sin præsentation om både om et stærkt ønske om at gøre noget for trafikken og et stærkt ønske om at sikre adgang til rekreative områder.

Han led først nederlag i kampvalget om næstformandsposten. Emma Søe, mangeårigt medlem af forretningsudvalget, blev næstformand. Dernæst nederlag over for Morten Overgaard, der blev valgt til posten som menigt FU-medlem. Morten Overgaard har som formål at puste liv i børn- og ungegruppen, som har kørt på meget lavt blus det sidste halve års tid. Og sidst nederlag over for Klaus Petersen, en ny mand i byen, som på et halvt år både har nået at involvere sig i miljø- og i trafikarbejdet.

Både Klaus Petersen og Lene Ginnerup bor på den nederste del af Bedervej "de ulige numre". Emma og Kurt Søe, som begge har siddet i og også fremover sidder i Fællesrådets forretningsudvalg, bor også på Bedervej i "de lige numre".
Det fik efter afstemninger Søren Byriel, en af stifterne af gruppen 8320.dk, til at fremhæve, at man lige så godt kunne kalde det nye forretningsudvalg for Bedervej Fællesråd.

Emma og Kurt Søe var også tidligere på aftenen i Søren Byriels kritiske søgelys. Søren Byriel fremførte, at det "skurrede i hans ører", at to medlemmer fra samme husstand sad samtidig i forretningsudvalget.
Heller ikke dét vandt genklang blandt de godt 50 fremmødte, der tilsammen repræsenterede 26 af Fællesrådets foreninger.

Det nye forretningsudvalg består det næste års tid af Keld Schmidt-Møller, Emma og Kurt Søe, Lene Ginnerup, Jacob Lind, Birte Halvorsen, Poul H. Poulsen, Morten Overgaard og Klaus Petersen.

Ud trådte bl.a. Kirsten Tolstrup, som har været suppleant i forretningsudvalget en del år.

Ved en anden af aftenens afstemninger blev Sven Voxtorps ønske om personligt at gå ind og forestå arbejdet i en revurdering af byens vision stemt ned. Fem stemte for hans forslag, et stort flertal stemte imod, en enkelt stemte hverken for eller imod.

Det afgående forretningsudvalgs beretning var formet som en lang gennemgang af det store arbejdsfelt, der er Fællesrådets. Beretningen følger senere her på webben.
Den gav især anledning til debat på trafikområdet. Søren Byriel fra 8320.dk spurgte bl.a., hvilke tanker det afgående repræsentantskab havde gjort sig i anledning af de ca. 600 underskrifter, der i løbet af få uger blev samlet ind imod, at Beder-Bering-vejen kommer alt for tæt på Mårslet.

Keld Schmidt Møller gjorde det synspunkt gældende, at indsamlingen først og fremmest havde efterladt indtrykket af manipulation herunder at ingen kunne erklære sig uenig i det, der blev spurgt om.

Kim Hundevadt gjorde i samme forbindelse gældende, at han for sit vedkommende han bor i midtbyen ser Beder-Bering-vejen som et stort gode, som både vil kunne give stor aflastning til midtbyen og aflaste Testrup og Ravnholt for en del af den trafik, der i dag går ud til motorvejen via disse to landsbyer.

Erling Sørensen, der repræsenterede skolebestyrelsen, bakkede Kim Hundevadt op og sagde bl.a., at vi ikke mangler flere veje i byen, men bedre adfærd. Han dokumenterede sit indlæg med en lille historie om nogle af de forældre, der kører deres børn i skole. Ikke alle i denne kreds retter sig efter den nye ensretning af køreretningen på parkeringspladsen foran hallen. Han var endda stødt på det udsagn, at "det var (..de..) pisseligeglade med."

Martin Poulsen, Gyldenkronesvej, markerede sig bl.a. med det synspunkt, at han var bekymret for, om det nye repræsentantskab vil varetage almenvellets interesser.