Tilvækst på 2.000 borgere
29/2/2008

Tilvæksten af borgere i Mårslet har været så stor, at det kan mærkes - og den bliver større.
Det viser kommunens helt nye befolkningsprognose for lokalsamfundene. Den fortæller om en meget stor befolkningstilvækst i Mårslet de kommende 10 år - men dog ikke så stor som anslået for blot et år siden.
I 2007 - startidspunktet for prognosen - var der 4.589 borgere i Mårslet, siger tallene.
I 2017 vil der være 6.350 borgere.
For et år siden anslog man at slutte på et tal noget nærmere de 7.000.

Tilvæksten vil især falde inden for nogle bestemte aldersgrupper - hvilket har en vis betydning for den offentlige service.
Der er således størst tilvækst hos de helt små børn - 0-2 år - de "unge voksne" voksne i aldersgruppen 25-39 år, samt de ældre - ikke mindst aldersgruppen 65-79 år, men også 80+.
I 2007 var der 171 børn i aldersgrupppen 0-2 år. I 2017 anslås der at være lige godt 300.
For skolens vedkommende anslås der en tilvækst i aldersgruppen 6-15 år på godt 20 pct. - op til næsten 1.000 elever.
De "unge voksne" forventes i antal at vokse noget nær 80 pct.

Udviklingen i Mårslet overgåes kun af to andre lokalsamfund. Det er havnen, som i prognoseperioden forventes at ville blive udbygget voldsomt - samt udviklingen i Skejby-Lisbjerg, hvor der bliver opført en ny by.

Tilvæksten i bestemte samfund opvejes af fald andre steder. I Århus Kommune forventes således kun i alt en tilvækst på godt 3 pct.

link