Planstrategien til debat
1/3/2008

Arealet til en ny by på bar mark ved Mårslet er taget ud af den endelige udgave af Planstrategi 2008.
Det fremgår af punkt fire på dagsordenen til byrådsmødet onsdag den 5. marts: Behandlingen af Planstrategi 2008 og Agenda 21-redegørelse, herunder opsamling på debatfasen

Dog fokuseres der stadig på en ny by i området - blot tættere på Malling.

Debatten omkring Planstrategien har resulteret i en stor mængde bidrag fra enkeltpersoner og grupper. Mårslet er, fremgår det af bilagene, særdeles stærkt repræsenteret blandt bidragsydere, og indholdet af bidragene går i vidt forskellige retninger. Se vedhæftede link til dagsordenen og download derfra de vedhæftede pdf-filer.

I selve indstillingen til mødet hedder det punktvis af særlig relevans for Mårslet:

"På baggrund af de indkomne bemærkninger vedrørende ny by-arealerne i syd anbefales det, at arealet ved Mårslet udtages af den endelige udgave af Planstrategi 2008 og dermed, at der alene fokuseres på ny by ved Malling.

Det anbefales, at indsatsen i de næste ca. 12 år hovedsagelig koncentreres om at foretage allerede planlagte byafrundinger i Kommuneplan 2001 samtidig med, at der i perioden realiseres de første etaper af den ny by i Lisbjerg, og der planmæssigt tages hul på den nye by ved Elev og den nye by ved Malling. Den nye by ved Harlev og de større byvækstområder ved Årslev, Tilst og Løgten-Skødstrup ligger tidsmæssigt som udgangspunkt efter den nye by ved Elev og den nye by ved Malling.

Landsbyer
Flere synspunkter drejer sig om afgrænsning af landsbyerne i det åbne land og bebyggelse i tilknytning til landsbyerne. Disse vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2009."
....
"Trafikstrategi
En del af høringsbidragene kommenterer, at Beder-Bering vejen i planstrategioplægget er en større kategoriseret vej, end der tidligere har været tale om. Og en del kritiserer den viste linieføring i forslag til Planstrategi 2008 samtidig med, at der anvises alternative linieføringer.
Det anbefales, at procesforløbet beskrives i den endelige udgave af Planstrategi 2008. Endvidere anbefales, at betegnelsen "højklasset" vej ændres til "overordnet" vej i trafikstrategi-afsnittet, ligesom det tilføjes, at Beder-Bering vejen forventes anlagt som en 2-sporet vej."

link