Nyt hus på Mårslet Byvej
3/3/2008

Ejeren af en erhvervsbygning, der er under opførelse på Mårslet Byvej, har søgt Planlægning og Byggeri om lov til at ændre status på sit byggeri.
Byggeriet ligger i et område, der er bestemt til håndværk og lettere industri. Ud over bebyggelse til erhvervsformål kan der indrettes bolig til indehaver af virksomheden.

Det byggeri, der er i gang, er defineret som en erhvervsbygning, og i tegninger i sagen er skitseret, at der kunne/skulle bygges en privatbolig ved siden af.

Nu er der i stedet søgt om tilladelse til at ændre den opførte bygnings status fra erhvervsbyggeri til et enfamiliehus med et mindre kontor.

Det finder Planlægning og Byggeri ikke er i tråd med lokalplanen, og der gives afslag på ansøgningen. Der lægges både vægt på lokalplanens formålsbestemmelse og at bygningen er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til støjbyggelinier.
BiJ