Parkens stier
17/3/2008

De værste mudderhuller bliver udbedret, og der bliver lavet nogle rigtige stier igennem bevoksningen mellem "parken med den store sten" og den nye bebyggelse på Nymarks Allé.
Det blev resultatet af en stivandring i februar, hvor repræsentanter for Fællesrådet og byens miljøgruppe mødtes med Leif Sodemann fra Kommunen/Natur og Miljø.
Der blev udpeget syv steder til stier gennem bevoksningen. De fleste vil blive lavet i løbet af april kvartal, medens en enkelt eller to kommer til at vente, til der er blevet bygget mere ud mod Nymarksvej.
Stien i lavningen mellem den store sten og kælkebakken vil blive fortsat med befæstning over det grønne område, da der er mange, der går og cykler netop der.
Der vil også blive kigget på de områder af stisystemet, der er meget mudrede, og man vil forsøge at udbedre det nogle steder.
Læs mere om det aktuelle miljøarbejde via link på forsiden.
/BiJ