Pæne forældre-karakterer
19/3/2008

Århus Kommune har i november og december 2007 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skoler og fritidstilbud.

For Mårslet Skole og SFO Trekanten er der generelt tale om pæne karakterer fra brugerne, men afvigelserne fra det kommunale gennemsnit og en lignende undersøgelse fra 2005 er ikke store.

Alt i alt er tilfredsheden med Mårslet Skole høj, kun syv procent er enten utilfreds eller meget utilfreds, mens 56 procent og 24 procent er tilfredse eller meget tilfredse. Generelt er tilfredsheden meget stor på de enkelte punkter. De ømme punkter er de fysiske rammer og skolevejen. Endelig er der også en vis utilfredshed med lærernes tid til den enkelte elev. Dette er dog ikke nævneværdigt større end det kommunale gennemsnit.

For SFO Trekanens vedkommende er der tale om særdeles pæne karakterer. Kun fem procent er enten utilfredse eller meget utilfredse, mens 44 procent er tilfredse og 40 procent meget tilfredse. Generelt ligger SFO Trekanten noget over det kommunale gennemsnit. Der, hvor karaktererne er knap så pæne, drejer det sig igen om de fysiske rammer, herunder indeklima og rengøring, som er en konsekvens af for lidt plads, samt tiden til det enkelte barn.

For Mårslet Skole deltog 483 forældre i undersøgelsen, mens 233 forældre deltog i SFO Trekantens undersøgelse. Det svarer til en svarprocent på henholdsvis 62 og 69 procent.

Skolebestyrelsen vil gennemgå og diskutere resultaterne af de to undersøgelser på vores næste møde her i slutningen af marts.

Der ligger et link til undersøgelserne på forsiden af skolens hjemmeside, link

/Søren Petersen
Formand, skolebestyrelsen

link