Brugertilfredshed -
5/4/2008

"De pæne karakterer må godt blive bedre"

Af Søren Petersen, formand for skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen har på sit møde d. 27. marts drøftet resultatet af de brugertilfredshedsundersøgelser, der er blevet udarbejdet for Mårslet Skole og SFO-Trekanten.

Århus Kommune har i november og december 2007 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skoler og fritidstilbud.

For Mårslet Skole og SFO Trekanten er der generelt tale om pæne karakterer fra brugerne, men afvigelserne fra det kommunale gennemsnit og en lignende undersøgelse fra 2005 er ikke store.

Alt i alt er tilfredsheden med Mårslet Skole høj, kun syv procent er enten utilfreds eller meget utilfreds, mens 56 procent og 24 procent er tilfredse eller meget tilfredse. Generelt er tilfredsheden meget stor på de enkelte punkter.

De ømme punkter er de fysiske rammer og skolevejen. Der også en vis utilfredshed med lærernes tid til den enkelte elev, ligesom der er en stor andel, der mener, at mobning er et problem. Bortset fra tilbagemeldingerne vedrørende de trafikale forhold er tallene dog ikke nævneværdigt anderledes end det kommunale gennemsnit.

I skolebestyrelsen er vi generelt tilfredse med karaktererne, som for langt de flestes vedkommende er pæne. Vores ambition for den næste brugerundersøgelse er dog, at vi generelt gerne skal skille os mere positivt ud fra det kommunale gennemsnit, ligesom vi gerne vil se en fremgang på de enkelte punkter (= øget tilfredshed).

De fysiske rammer
I brugerundersøgelsen er der en vis utilfredshed med de fysiske rammer på skolen. Dels er der et stigende antal elever, dels er der flere steder behov for renovering og modernisering. Dette er vi i skolebestyrelsen meget enige i, og vi bruger mange ressourcer på at arbejde med dette emne. Som vi har skrevet tidligere, er der forhåbentlig udsigt til flere kvadratmeter og en vis modernisering af nogle lokaler, men vi mener fortsat, at der er behov for at se på det generelle niveau på skolen og i særdeleshed at få moderniseret nogle af faglokalerne.

Trafikforholdene
Trafikforholdene vurderes meget negativt i brugerundersøgelsen. I skolebestyrelsen har vi gennem årene arbejdet meget med dette emne og gennemført kampagner, senest her i marts 2008. Vi er enige i, at trafikforholdene ikke er optimale og skolevejen er mest problematisk for de, der skal krydse Tandervej/Hørretvej for at komme i skole. På den anden side må vi så nok også sige, at det i høj grad er os selv her i Mårslet der skaber problemerne, ved at køre vores børn til skole og ved at køre gennem byen mellem 7.40 og 8.00, når vi skal på arbejde. Oplevelsen og tilfredsheden er naturligvis relativ og subjektiv, og de trafikale forhold kan objektivt set sagtens være bedre, men omvendt skal vi også huske at sætte tingene i perspektiv. Mårslet Skole ligger ikke tæt op af stærkt trafikerede steder så som Søren Frichs Vej (Åby Skole), Viby Torv (Viby Skole) eller Rosenvangs Allé (Rosenvangsskolen) – for blot at nævne nogle få.

Tiden til det enkelte barn
Lærernes tid til det enkelte barn er et andet emne, der vurderes forholdsvis kritisk af brugerne. Igen ligger Mårslet Skole stort set på det kommunale gennemsnit. Som forældre er vi naturligvis optaget af at vores børn får den opmærksomhed og støtte, de har brug for. Som skolebestyrelse skal vi være de første til at ønske os flere ressourcer til skolen og til undervisningen. Målt på minutter er det klart, at i klasser med omkring 25 elever er det begrænset, hvor mange minutter der er til den enkelte elev i hver lektion. Men selv med under 20 elever vil der fortsat ikke være mere end et par minutter til hver, hvis tiden skal fordeles matematisk. Her skal vi huske på at undervisningstimer både handler om undervisning af hele klassen og den enkelte elev, der skal støttes i hans eller hendes arbejde og udvikling. Endelig bruges der ressourcer på den enkelte elev ved eksempelvis elevplaner, skole-hjem samtaler og ved dialog mellem lærere og det enkelte hjem. Vel kunne det være godt med flere ressourcer og dermed også mere tid til den enkelte elev, men vi skal måske også tænke på om ønsket om mere tid til den enkelte også har noget med ’tidsånden’ at gøre, hvor der i høj grad er fokus på den enkelte og hans eller hendes individuelle behov.

Mobning
Endelig er der en stor andel af brugerne der mener, at mobning er et problem. Både skolebestyrelse og skoleledelse er stærkt optaget af dette. Vores holdning er klar: Mobning er ikke acceptabelt og der skal sættes ind så snart det opdages, ligesom mobning skal forebygges så vidt det overhovedet er muligt.

SFO-Trekanten
For SFO Trekanens vedkommende er der tale om særdeles pæne karakterer i brugertilfredshedsundersøgelsen. Kun fem procent er enten utilfredse eller meget utilfredse, mens 44 procent er tilfredse og 40 procent meget tilfredse. Generelt ligger SFO Trekanten noget over det kommunale gennemsnit. Der, hvor karaktererne er knap så pæne, drejer det sig igen om de fysiske rammer, herunder indeklima og rengøring, som er en konsekvens af for lidt plads, samt – også igen - tiden til det enkelte barn. Skolebestyrelsen vil gerne rose SFO for det pæne resultat, men undersøgelsen må selvfølgelig gerne være endnu bedre næste gang.

Brugertilfredshedsundersøgelserne kan findes via Mårslet Skoles hjemmeside link

link