Op til 60 nye pladser
2/5/2008

25 børnehavebørn, der i øjeblikket bliver passet uden for Mårslet, går en lettere fremtid i møde, og en konkret, daglig lettelse venter deres forældre.
Kommunen har netop indledt en møderække med Fællesrådet og ledere og bestyrelsesformænd for de to dagtilbud i Mårslet, og alt tyder på, at byrådet inden sommer laver en vedtagelse, der åbner en "kattelem" i bestemmelsen omkring garantidistrikter.
Denne beslutning ender ikke med, at Mårslet får en permanent institution, for det kan ikke lade sig gøre, så længe der stadig er ledige pladser i garantistriktet.
Hensigten er i stedet at åbne for, at man godt må lave midlertidige institutioner, selv om der er ledige pladser i garantidistriktet - når disse blot knyttes til etablerede institutioner.
Lokalt kan det f.eks. være Mirabellen (tidligere "Borreparken"), den mindste institution i Mårslet.
Morten Overgaard deltog i det indledende møde med kommunens folk forleden. Morten Overgaard sidder i Fællesrådets forretningsudvalg og er desuden formand for det ene af de to dagtilbud, børnepasningen i Mårslet er organiseret i. Han fortæller, at bestræbelserne går i retning af at etablere tre nye grupper i Mårslet. En gruppe kan rumme 20 børnehavebørn eller 12 vuggetuebørn. Med tre grupper kan man således ramme f.eks. 40 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser.
Og de går i retning af, at pavillon-løsningen kan etableres allerede ved årsskiftet 08-09.

Pladserne er særdeles tiltrængte. I øjeblikket bliver cirka 25 børn kørt ud af Mårslet til pasning inden for garantidistriktet, men langt fra Mårslet. Det er bl.a. i Beder, Malling og Højbjerg.
Prognoserne indikerer, at denne trafik vil omfatte mere end 30 børn yderligere i 2009, hvis man ikke finder en løsning.

Møderækken op mod sommerferien skal afklare både placering og hvilken eksisterende institution, pavillonen-løsningen skal etableres i samarbejdes med - og hvordan dettte samabejde skal køre.
Med hensyn til placering er kommunens folk allerede gået i gang med at se på de arealreservationer, der er lagt ud i forbindelse med de nye bebyggelser både i den nordlige og sydlige del af byen

/BiJ