Ikke enighed i FU
6/5/2008

Fællesrådets forretningsudvalg er ikke enigt i spørgsmålet om at give tilladelse til, at en dagligvarebutik kan slå sig ned på den trekantede grund ved rundkørslen i den nordlige ende af byen.
Århus Kommune har spurgt om Fællesrådets holdning, fordi den overordnede planlægning for Mårslet - dispositionsplanen - placerer centeraktiviteter i bymidten - og før man giver dispensation herfor, vil Byplanafdelingen høre Fællesrådets FU.

På vegne af FU hedder det i Fællesrådets svar til kommunen, at der ikke er enighed, "men der er en overvejende positiv holdning over for en butik på det pågældende areal. Vi håber, at de formodede trafikale ulemper vil blive rigeligt opvejet af en lettere adgang til at købe ind i Mårslet for de allerfleste beboere.
Vi laver en afstemning på maarslet.net i de nærmeste dage. Vi eftersender resultatet af denne afstemning som dog ikke har større validitet end den slags afstemninger nu engang har."
Denne "afstemning" - som altså ikke "binder" hverken FU eller kommunen - sættes i gang snarest.

Byplanarkitekten på sagen fortæller, at grunden, der søges om lokalplanlægning for, er privatejet. Han vil ikke oplyse, hvilken butik der er tale om, fordi han mener, det er uden betydning for den principielle del af spørgsmålet - om dispositionsplanens principielle afsnit om at holde butikker i bycenteret.

Der er tale om en butik på op til 1.000 etagemeter - og grunden, Mårslet Byvej 28, er på 2.800 kvm.
/BiJ