Trafikarbejde går "hjem"
8/5/2008

I forbindelse med, at fokus i Fællesrådets trafikarbejdet har flyttet sig over på bl.a. Beder-Bering-vejen og at få omsat Trafiknotatets projekter til konkret virkelighed, har Fællesrådets FU besluttet at organisere sit trafikarbejde på en anden måde.
I det netop offentliggjorte referat fra sidste FU-møde hedder det:
"I forbindelse med et møde med kommunen den 25. oktober 2007 blev der forinden holdt et møde for dem, der på forhånd havde tilkendegivet interesse for trafikken i Mårslet. Som kulmination på formødet blev der valgt en gruppe på fire personer, som sammen med Keld skulle
repræsentere Mårslet Fællesråd over for kommunen. Denne gruppes status og fremtid har siden mødet med kommunen været noget uvis.
Da der nu sidder tre personer i FU med stor interesse for trafikarbejdet, og da en stor del af mødeaktiviteten med kommunen vil være med alle fællesrådene fra syd, hvor der er en begrænsning på antal deltagere fra de enkelte fællesråd, vurderer FU, at det vil være hensigtsmæssigt i den kommende tid at organisere af trafikarbejdet som følger:
Trafikudvalget består af FUís medlemmer Keld, Morten og Kurt, der kan inddrage grundejerforeninger og andre i lokale løsninger på ad hocbasis."
/BiJ

link