Måske ny tunnel under
8/5/2008

Hvor kringlet virkeligheden end kan være, så ville det give skolebørnene i Frøkærparken en mere sikker skolevej, hvis de kunne komme over på nordsiden af banen og køre ad stierne dér ind til skolen.
Det er der mulighed for, hvis Odderbanen og kommunen kan blive enige om et projekt, der nu har vist sig mulighed for.
Samtidig vil adgangsvejen for cyklister til cykelstien til Tranbjerg om ikke blive mere direkte, så dog lettere - så flere måske kan få lyst til at tage cyklen frem for bilen.

Projektet har udgangspunkt i, at Odderbanen har planer om til sommer i forbindelse med sporarbejde mellem Tranbjerg og Odder at flytte trinbrættet "Mølleparken" ca 200 meter længere mod Tranbjerg.
Trafikudvalget har siden forhørt sig hos Odderbanen - og det er rigtigt nok, at de overvejer denne løsning.
I den sammenhæng kunne man så forestille sig, at der kun anlægges perron på denne side af sporet, og at der samtidig laves en tunnel, som Odderbanen så godt vil medfinansiere.
"Der er ikke slået endeligt søm i noget, men Odderbanen oplyser, at den overvejer at flytte trinbrættet 200 meter. Det er ikke helt skævt i forhold til, hvor trafikudvalget og de omkringliggende grundejerforeninger gerne vil have en tunnel. Vi venter på udspil fra kommunen," hedder det i referatet fra seneste møde i Fællesrådets FU.

I forbindelse med skolebørnens sikkerhed - bl.a. også børnene i Mølleparken og Baneleddet - har man også diskuteret muligheden for at få en cykelstien langs Obstrupvej fra Frøkærparken til skolen.
Det kræver imidlertid betydeligt mere plads, end der blev fremført på trafikudvalgets møde med og de omkringliggende grundejerforeninger.
En af kommunens samarbejdspartnere på området er gået i gang med at undersøge mulighederne, men ekspropriation kan næppe undgå at komme på tale.
/BiJ